Vacatures

Oplossingen voor infrastructuur

Ontwerp, uitvoering en onderhoud komen samen in onze integrale oplossingen voor infrastructuur. Zo werken wij samen met aannemers en consortia aan de meest impactvolle projecten in Nederland.

De gehele levenscyclus van een asset is ons uitgangspunt. Heel logisch eigenlijk: we zijn integraal verantwoordelijk van ontwerp, uitvoering tot onderhoud.

Dienst

Ontwerp

Wij ontwerpen installaties voor de infrastructuur, bijvoorbeeld voor tunnels of DVM systemen langs de snelweg. Onze ontwerpers hebben specialistische kennis en ervaring, vaak opgedaan in de praktijk op een van onze grote projecten.

Wij doen mee in de projecten van de aanbesteding tot en met het onderhoud en daardoor is er een natuurlijke terugkoppeling van uit het veld terug naar de tekentafel.

Wij zorgen ervoor dat we bouwen conform ontwerp om verrassingen in de uitvoering te voorkomen. Wij zetten ons ontwerp uit middels GPS, hiermee voorkomen we meetfouten en onverwachte clashes.

Systems engineering

Wij werken op basis van Systems Engineering van Voorlopig Ontwerp t/m Uitvoeringsontwerp. Aansluitend voeren we het werk uit inclusief testen, verificatie en validatie en daarmee is de “V” van de SE methodiek compleet. Uiteindelijk gaat het erom dat we aantoonbaar voldoen aan de oorspronkelijke specificaties van de opdrachtgever.

 

Dienst

Uitvoering

Van lichtmasten, camera’s tot signaalgevers. We realiseren de complete installatie! Optimus Infra heeft alle kennis en vakmanschap in huis om deze complexe systemen te ontwerpen en te leveren. 

Infrastructuurprojecten vereisen ook competenties op het gebied van werkvoorbereiding, voortgangsbewaking en projectmanagement. Ook hiermee kunnen wij uw project vooruit helpen.

Wij gebruiken de kennis vanuit het ontwerp en passen deze toe bij de transities in de verkeerscentrales. We helpen de bedienaars van objecten bij grote veranderingen en begeleiden dit stap voor stap, zodat verrassingen worden voorkomen.

Installatie Verantwoordelijke

Heeft u een IV’er nodig in het project? Onze brede kennis en de certificeringen voor NEN3140 en NEN1010 geven het vertrouwen dat we hier op de juiste manier invulling aan geven. En omdat we toch al bezig zijn met de installaties is dit een logische aanvulling! Onze IV-ers kijken mee in het ontwerp zodat er een veilige realisatie kan plaatsvinden. 

We blijven up-to-date

De complexiteit van verkeerssystemen is de laatste jaren flink toegenomen. Het einde van deze ontwikkeling is nog niet in zicht.

Wij blijven zeer goed op de hoogte van de veranderingen. In onze eigen academy met praktijkruimte houden we de vaardigheden op peil en zijn we volop aan de slag met de nieuwste technologie.

Dienst

Onderhoud

Goed onderhoud is onzichtbaar. Immers alles werkt, niets is kapot en niets verandert aan het systeem. Wij weten alles van onze installaties en onderhouden deze optimaal zowel preventief als reactief via onze 24/7 storingsdienst. We kennen het project en het contract en kunnen acteren binnen de grenzen van de faaldefinities en voorgeschreven hersteltijden.

Soms loont het de moeite om voorspellend onderhoud toe te passen. Dat kan als de storing-voorspellende grootheid bekend èn meetbaar is.

Asset management

Waar onderhoudsmanagement zich voornamelijk richt op het behoud, omvat asset management een breder scala aan activiteiten dat bijdraagt aan het maximaliseren van de waarde en het rendement.

Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld strategische planning, risicobeheer, prestatiebewaking en financiële optimalisatie.

Bij de start van een groot project maken wij de complexe afweging tussen in stand houden of vroegtijdig vervangen van componenten

Altijd één persoon voorop

Of het nu ontwerp, uitvoering of onderhoud is, je hebt altijd met één Optimist te maken, ondersteund door de gehele organisatie.

De fases Ontwerpen, Uitvoeren en Onderhouden vragen om specifieke ervaring. Een ontwerpleider heeft een ander profiel dan een projectleider uitvoering of assetmanager.

Optimus beweegt mee met de levenscyclus van uw project door de juiste leider naar voren te schuiven voor de actuele fase en behoudt projectkennis met een stabiel team van specialisten.

Recente projecten

Een greep uit recente en actuele projecten. 

Certificering

Optimus Infra beschikt over de volgende certificering:

ISO 9001:2015
VCA*
Verklaring van registratie: Register Normering Arbeid