Certificaten

Over Optimus

Onze certificaten

ISO 9001:2015 

Sinds juni 2020 is Optimus  ISO 9001:2015 gecertificeerd.

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementssystemen. Klanteisen, klanttevredenheid, procesdocumentatie en continu verbeteren zijn hierbij de sleutelwoorden. Binnen het ISO 9001 proces wordt bijvoorbeeld nagegaan hoe tevreden onze klanten zijn met het geleverde eindproduct. De medewerkers van Optimus Advisering blijven onderdeel van dit gehele proces en krijgen zo inzicht in de tevredenheid van onze klant. Bij de uitvoering van de nieuwe aanvraag of opdracht kunnen zij rekening houden met de nieuwe inzichten en eventueel verbeterde processen etc.

Het ISO 9001:2015 Certificaat

SNA

Sinds oktober 2018 is  Optimus SNA gecertificeerd.

De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde uitzenders en (onder)aannemers van werk. De norm focust op een correcte afdracht van belastingen en sociale premies. Daarnaast kijkt de norm of (buitenlandse) medewerkers in Nederland mogen werken. Doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op naheffingen en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties.

Het SNA Certificaat

VCA* 

Sinds juli 2022 is Optimus  VCA* gecertificeerd

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA is bedoeld voor bedrijven om veilig en gezond werkzaamheden uit te voeren en (bijna) ongevallen te voorkomen. Gecertificeerde VCA bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat een aanvulling is op de Arbo wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Het VCA Certificaat