Onderhoud

Assetmanagement voegt twee belangrijke fases toe aan het traditionele onderhoudsmanagement. Bij assetmanagement zijn kosten, prestaties en risico’s al voor de ontwerpfase van de asset een belangrijk gegeven. Voor er wordt gestart met het ontwerp of uitvoering wordt onderzocht wat de mogelijke effecten zijn op de directe en indirecte kosten gedurende de gehele levensduur van de asset. In de totale kosten wordt er bijvoorbeeld al rekening gehouden met de kosten en risico’s voor het ontmantelen van de asset nadat deze de economische of technische levensduur heeft bereikt. Naast de levenscyclusbenadering is waardecreatie een andere belangrijke dimensie. Optimus Infra Asset Management B.V. heeft ruime ervaring met deze belangrijke aspecten. Martin Klerks en Dinant de Raad kunnen u meenemen in de vragen die u heeft op gebied van Asset Management tijdens bijvoorbeeld DBFM projecten. Kortom, bij assetmanagement kijkt men over de bedrijfsmuren heen naar de gehele levenscyclus van een asset.