Optimus Infra

'Altijd op weg naar een oplossing'

Onze Diensten

 • Verkeers Technische Installaties
 • Tunnel Technische Installaties
 • Dynamisch Verkeersmanagement
 •  Transitiemanagement
 • Ontwerp (VO, DO, UO)
 • Projectleiding
 • Projectmanagement
 • Engineering
 • Werkvoorbereiding
 • Faseringsmanagement
 • Raakvlakmanagement
 • Risicomanagement
 • Assetmanagement
 • 24/7 Storingsdienst

Picture
Picture

OPTIMUS INFRA

Vol enthousiasme en passie

De kansen die er lagen ontstonden met name doordat de overheid meer aan de markt wilde overlaten. De bouwende partijen moesten vanaf dat moment niet alleen een bestek omzetten in detailontwerp en werkplannen, maar moesten alvorens te starten eerst zelf een ontwerp maken vanuit een functioneel Programma van Eisen. Voor de bouwende partijen was dit een nieuwe werkwijze waarvoor andere partijen werden gezocht, die zowel kennis hadden van de ontwerpende, alsook van de bouwende kant. Een prachtige (niche)markt waarin Optimus is gesprongen. Tegen deze achtergrond startte Optimus Infra vol enthousiasme en passie met de eerste projecten in augustus 2007. Inmiddels heeft Optimus drie afdelingen, Ontwerp, Operations en Onderhoud die de gehele levenscyclus van een product omvatten. Deze afdelingen worden met passie bestiert door circa 15 vaste krachten en circa 25 ingehuurde krachten. Voor design en engineering weet de markt wie  Optimus is, wat leidt tot de betrokkenheid bij vele mooie en grote projecten. Voor de andere afdelingen wordt daar ook veel aandacht aan gegeven en energie in gestoken wat succes oplevert. In dit plan wordt met name aandacht besteed aan een volgende stap naar professionalisering en het verder positioneren van de drie afdelingen. Het succes  is te danken aan ons missiestatement “Altijd op weg naar een oplossing”, maar vooral aan onze enthousiaste medewerkers De OPTIMISTEN.

Onze diensten zijn onderverdeeld in de 3 O's.

Onze pilaren

Ontwerp

Optimus Infra realiseert het Voorlopig Ontwerp (VO), het…

Lees meer

Operations

De complexiteit van verkeerssystemen is de laatste jaren flink toegenomen…

Lees meer

Onderhoud

Assetmanagement voegt twee belangrijke fases toe aan het traditionele…

Lees meer

Ontzorgen door project coördinatie

Met name in huidige projecten waarbij op projectbasis een nieuwe organisatie wordt samengesteld is de projectcoördinator de schakel om eilanden met elkaar te verbinden. Communicatie en afstemming tussen verschillende afdelingen en/of de opdrachtgever vergt in de huidige projecten veel kennis, behendigheid en fingerspitzengefühl.

Een projectcoördinator kan binnen een organisatie ondersteunen op het gebied van uniformiteit, advisering over de te volgen strategie en fungeren als bruggenbouwer tussen de verschillende afdelingen. Een projectcoördinator kan ook als onderdeel van uw mangementteam ondersteunen met technische en organisatorische zaken, binnen het project en bij gesprekken met de opdrachtgever.

Door de brede ervaring van Optimus Infra op projecten en de kennis van verschillende disciplines binnen organisaties, kunnen wij de gewenste coördinatie verzorgen.

Picture